Rogoznica > Tipy na výlety > Kornati
stin pod zahlavim

Národní park Kornati
Národní park Kornati je tvořen skupinou drobných ostrovů, ostrůvků a útesů v jižní části Severodalmatských ostrovů, ve vnějším pásu mezi ostrovy Dugi otok a Žirje, které se táhnou ve směru pobřežních horských pásem. Na vápencových nebo křídových ostrovech nejsou ani vodní toky, ani sladkovodní prameny. Jméno dostaly podle Kornatu, největšího ostrova souostroví (32,6 km2). Některé ostrovy vystupují příkře z moře strmými stěnami, jiné jsou téměř ploché. Je to nejhustší souostroví na Jadranu - 147 ostrovů, ostrůvků a útesů na ploše cca 300 km2. K tomuto souostroví nepatří sitská a žutská ostrovní skupina.

Historie a památky
Národní park Kornati byl vyhlášen v r. 1980 a zaujímá plochu 223 km2 souše a vodní hladiny, tedy převážnou část Kornatských ostrovů. Správa národního parku má sídlo v Murteru na stejnojmenném ostrově při pobřeží.
Pro naprostý nedostatek pitné vody neposkytují možnost stálého osídlení. Do 18. stol. tu však bylo několik rybářských osad. Dodnes zůstalo jen pár starých, občas používaných stavení, některá z nich byla upravena v jednoduchá pohostinská zařízení (chaty pro robinsonský pobyt sportovních rybářů a potápěčů), některá se používají pro pikniky, při nichž se připravují rybí speciality.

Památky
Na některých ostrovech a dokonce i v moři jsou vidět pozůstatky římských sídel, např. v mělkém průjezdu Mala Proversa mezi ostrovy Dugi otok a Katina jsou ve vodě dobře viditelné trosky veliké římské stavby z 1. - 2. stol., která v římské době stála na pevnině. V sousedním průjezdu Vela Proversa prochází hranice národního parku.
Protože některé ostrovy jsou díky členitosti a chráněným zátokám vynikajícími přístavy nebo kotvišti, byly před staletími používány piráty. Za druhé světové války sloužily jako úkryt partyzánům, na ostrově Piškera (dříve Jadro) ve stejnojmenné zátoce byla ve starém kostelíku ze 16. stol. partyzánská nemocnice (dnes je tam pomníček).

Zábava a slavnosti
Zajímavou slavností na Kornatských ostrovech je procesí na loďkách a člunech k Panně Marii z Taracu. Tento mariánský kostelík stojí v Podtarackém zálivu na ostrově Kornat, na jeho jihozápadním pobřeží. Obyvatelé Murteru směřují po staletí vždy 1. července na svých lodích a člunech k P. Marii z Taracu, aby ji poprosili o požehnání. Nejen z Murteru, ale i z celého dalekého okolí plují poutníci k ostrovu, mezi nimi bývá i dost turistů. Slavnost je totiž přehlídkou krásných lidových krojů, korouhví bratrstev i slavnostních rouch kněží. Slavnost vrcholí bohoslužbou před kostelem a požehnáním všem přítomným. Dávají si tu dostaveníčko i jachtaři, ale ti si musejí pospíšit, jinak bývají všechna kotviště beznadějně obsazená.

Koupání
Kornati jsou rájem pro jachtaře. Jsou zde dvě jachtařské základny - na ostrově Piškera a Žut. Provádí se zde i výuka. Zejména škola na Piškeře je na vysoké úrovni a těší se vynikající pověsti mezi jachtaři z celé Evropy.
Vody kolem Kornatů prosluly jako bohatá loviště ryb, hlavonožců a jiných mořských živočichů a také jako potápěčská lokalita (zejména u ostrova Rašip).
Ostrov Rašip se nachází v nár. parku Kornati. Povolení k potápění lze mj. získat spolu se vstupenkou do nár. parku od pracovníků parku, kteří na člunech střeží nár. park a prodávají vstupenky i povolení k potápění. Je zde také pozoruhodná pestrobarevná podmořská lokalita, kolem níž se rozprostírají skály na vnější straně ostrova, které spadají až do hloubky 65 metrů. Moře je natolik průzračné, že viditelnost dosahuje i přes 40m. Skály jsou porostlé korály, houbami aj. Pozorovat zde můžete i četná hejna různých druhů ryb. A navíc je potápění určeno jak pro začátečníky, tak pokročilé potápěče.

Výlety
Krátké jednodenní i delší výlety lodí či motorovým člunem na Kornati jsou pořádány cestovními kancelářemi pro skupiny zájemců (hlavně jednodenní) nebo jako individuální akce (pro jednotlivce nebo až 4 osoby). Nadšení robinsoni stráví dohodnutou dobu na určitém pustém ostrově; jsou vybaveni motorovým člunem, potravinami a vodou a nerušeně se věnují v okolním moři svým zálibám, především potápění a podmořskému rybolovu. Hlavním východiskem plaveb na Kornati je Biograd n.m., ale lze vyplouvat i z jiných míst.
Biograd je proslulý hlavně jako přístav pro jachty s novou atrakcí, a to podmořským osvětlením. Jako jediný na světě instaloval podmořská světla. Zatím jej osvětluje 9 silných světelných zdrojů, v plánu je jich však 40. Osvětlení je už dnes velmi efektní a vzbuzuje velkou pozornost návštěvníků.
POZOR!! INDIVIDUÁLNÍ POTÁPĚNÍ JE V PARKU ZAKÁZÁNO!
linka zapati