Závazné přihlášení - FUNKČNÍ OD 25.1.2018 12:00 HOD!
Provozovatel
VIG Travel, s.r.o. (www.vigtravel.cz)
Executie Briefing Centre
Jankovcova 49/1037
170 00 Praha 7 - Holešovice
Tel.: (+420) 728 644 094
E-mail: vigtravel@vigtravel.cz
Sídlo:
VIG Travel, s.r.o. 
V Kapslovně 2767/2
Praha 3, 130 00
IČO: 27098869
DIČ: CZ699004029
Bankovní spojení
Komerční banka a.s., č.ú. 19-3153420237/0100
Cena
4 500 Kč jedno dítě, 4 200 Kč každé dítě v případě sourozenců
Variabilní symbol platby
Jako variabilní symbol uveďte rodné číslo dítěte.
Splatnost
Platbu můžete realizovat po odeslání přihlášky nebo až po obdržení informací k táboru, nejpozději však do 31.5.2018.
Přihláška na tábor
Dětský tábor ve Strachovicích
Turnus
Jméno a příjmení dítěte
Adresa bydliště
Telefon zákonného zástupce
Email zákonného zástupce
Rodné číslo dítěte
Pojišťovna
Poznámka
Souhlasím se zpracováním osobních údajů dítěte
linka zapati